Home » Скандално » Само 1 от 2000 приемни семейства е доброволно, останалите са платени
Само 1 от 2000 приемни семейства е доброволно

Само 1 от 2000 приемни семейства е доброволно, останалите са платени

Скандал в обществените среди предизвика отчет на Агенцията за социално подпомагане за приемната грижа у нас, научи vesti365.

Въпреки че от държавната администрация се хвалят как за 4 години по проекта „Приеми ме“ са преминали 5200 деца, от данните лъсва опасна истина – от всички семейства, регистрирани в момента в страната, едва 1 е изразило желание доброволно, а останалите са по договор с общините, възмездно, което на практика значи, че са платени.

За четирите години (01.01.2016 г. – 31.12.2019 г.) от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ през социалната услуга „приемна грижа“ са преминали над 5200 деца. Към края на 2019 г. настанените по проекта деца са 1910 в 148 общини партньори, като децата с увреждания са 168. Най-много деца с увреждане са настанявани през 2016 г. (53), през 2017 г. те са 28, през 2018 г. – 17, през 2019 г. – 29. В 9 от общините партньори няма действащи договори с приемни семейства.

Обобщените данни по години за прекратените настанявания в приемни семейства показват следното: 1 140 са прекратяванията в 2016 г., 1 200 през 2017 г., през 2018 г. са 1 152 и през 2019 г. – 1 137. Основната причина за прекратяване на настаняването и в четирите изследвани години са осиновяванията: 470 през 2016, 588 през 2017, 586 през 2018 и 593 през 2019 г. Общо за периода от приемните си родители са осиновени 77 деца.

Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към края на 2019 г. са 2 044 (2 043 професионални и 1 доброволно). Към 31.12.2015 г. утвърдените приемни семейства към доставчик община бяха 1 526. Към 31.12.2019 г. общо 1 534 са приемните семейства, в които има настанени деца. В годишен порядък за 2019 г. с най-много незаети приемни семейства и над 30% средномесечни стойности на незаетост са 5 области: Благоевград (36,93%), Кърджали (44,38%), Русе (36,43%), Търговище (42,86%) и Ямбол (33,06%).

loading...

За 4-те години от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ са заличени общо 750 приемни семейства. От години излизат статистики за стотици тормозени и системно пребивани деца от такива настойници. Само за 2017 г. броят им е 442.

Лупа

Твоят коментар

Оцени публикацията
Общо гласували

About Елена Монева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vesti365 във Фейсбук