Home » България » Камери за видеонаблюдение в помощ при разкриване на престъпления
Камери за видеонаблюдение в помощ при разкриване на престъпления

Камери за видеонаблюдение в помощ при разкриване на престъпления

За съжаление живеем във време, в което никак не ни се гарантира, че безопасността и сигурността ни няма да бъдат изложени на риск. Данните показват завишени нива на престъпност, влизания с взлом, масови сбивания, както и нарушения по пътищата от страна на несъобразителни шофьори.

За щастие, при всички гореспоменати звена от обществения живот, биха могли да помогнат камерите за видеонаблюдение. Тези устройства са пригодени именно към следене на случващото се на местата, където са разположени. Това, от своя страна, кара все повече хора да изпитват така необходимата сигурност, когато оставят дома си за дълго необитаем или когато посещават масови мероприятия, където често се случва да настават инциденти.

Практиката познава не един и два случая, в които камери за видеонаблюдение са дали сериозно преимущество на органите на реда в опита им да разкрият дадено престъпление – често липсата на улики и достатъчно доказателства осуетяват разследващия процес и тенденцията показва, че, в такива случаи, деянията биха могли да останат неразкрити за дълго време.

С помощта на камерите, обаче, пазителите на реда биха могли доста бързо да изискат и прегледат записите и, по този начин, да получат повече яснота за това какво именно се е случило.

Не малко са случаите на обири на магазини, например, когато самоличността на извършителите е установена именно чрез записите на видеокамерите. Уличаването в престъпна дейност чрез видео действа като неотменно доказателство, на базата на което даденият случай бива разкрит, а на престъпника бива потърсена съответната отговорност.

В много от ситуациите на масови сбивания или обири по време на големи събития и събиране на много хора на едно място камерите също са били неотменими помощници. В суматохата и при струпването на едно голямо множество е извънредно трудно и дори непосилно за охранителите да съблюдават всички едновременно и да се отзоват веднага при необходимост. Ето защо в такива ситуации наличието на камери за видеонаблюдение е задължително.

Хората също споделят, че записващите устройства ги карат да се чувстват защитени – при нужда биха могли да упражнят правото си на изискване на запис със съдействието на органите на реда и да докажат правотата си или да уличат човека, който е навредил на тях или личните им вещи, в престъпна дейност.

Големите супермаркети са също места, в които за безопасността и реда се следи посредством камери за видеонаблюдение. Не рядко се наблюдават опити за дребни кражби, разопаковане на стоки или нарушаването на целостта им – срещу такива деяния е възможно да се действа, само когато те бъдат навреме видени и доказани.

Твоят коментар

Оцени публикацията
Общо гласували

About clslavchev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vesti365 във Фейсбук