Home » Tag Archives: два конкурса

Tag Archives: два конкурса

За морала, законието и общественото търпение: Примерите за управляващите, които забравят кога и къде да спрат са безкрайни

За морала законието и общественото търпение

Правно-нормативните актове са нарушени в два конкурса за заемане на академични длъжности: за „професор“ – 1 място (обявен в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 год.) и за „доцент“ – 2 места (обявен в ДВ бр. 65 от 16.08.2019 год.) за Медицинския университет – Факлутет по дентална медицина, София за научната специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, научи vesti365. В обявите ...

Read More »
Vesti365 във Фейсбук